Sondaje

Alessandra sau Eva?

Alessandra sau Eva?

Alessandra Ambrosio
Eva Longoria
52.8%
151
52.8%
47.2%
135
47.2%
52.8%
47.2%