Sondaje

Jennifer sau Kristine?

Jennifer sau Kristine?

Jennifer Meyer
Kristine Froseth
10.58%
22
10.58%
89.42%
186
89.42%
10.58%
89.42%