Sondaje

Paz sau Gigi?

Paz sau Gigi?

Paz Vega
Gigi Hadid
24.82%
174
24.82%
75.18%
527
75.18%
24.82%
75.18%