Sondaje

Ashley sau Leighton?

Ashley sau Leighton?

Ashley Greene
Leighton Meester
72.48%
216
72.48%
27.52%
82
27.52%
72.48%
27.52%